orly_tam2@walla.com

נייד: 052-8776996

נ.ב.

בלשונית מנטור לחיים אנו מציעים עמותה לחיילים בודדים המציעה מנטור לחיים אחרי השחרור.

המעוניינים יכולים לפנות אלי ואני אקשר ביניכם לעמותה

שפיתיים, מחכים לכם !

חשוב לנו!

  • ליצור חיבורים אופטימלים בין מנטורים למש"בים, במובן הגאוגרפי ובאיתור מכנה משותף דומה
  • לתת לך ליהנות מרשת הקשרים הענפה שלנו, כך שיסייעו לך בהשתלבות מהירה במשק הישראלי
  • לחזק את תחושת השייכות והציונות שלך למדינה, שלא תחשוב ששכחו את התרומה שלך!
  • להקים רשת קשרים של גופים מסחריים, שתהווה מוקד כוח להטבות קולקטיביות עבורך
  • להעשיר אותך ולהעביר לך ידע בתחומים שונים

בראש העמותה בראש "מנטור לחיים" עומד הוגה הרעיון ומנכ"ל העמותה, איתי קנר, מלווה עסקים, יזמים ומנהלים בתהליכי שינוי וצמיחה עסקית. מומחה לשיפור ביצועים ופיתוח מנהיגות עסקית. מרצה בבר אילן, בביה"ס לעסקים ולחברות מובילות. נשמח מאוד ליצירת קשר, כדי להפגיש אותך עם מנטור פוטנציאלי.

info@mentorforlife.org.il :פנו אלינו במייל