רכזת פדגוגית אלוש אורלי alousha@012.net.il
רכזת מערכת ומחשבים
 קופרמן אורית
 oritcop@gmail.com
רכז בגרויות טיולים וזהירות בדרכים
רייכמן ברוך
 zba@inter.net.il
רכזת חברתית
 קונג'ה אורה
 konjaora@walla.co.il
אב בית
ברק עזרא
 
 
מזכירות בה"ס
 
מזכירת בה"ס
כהן פזית
 
מזכירת בה"ס
ציפי איצקוביץ'
 
כוח אדם בהוראה
אילנה עזרא
 
ספרנית
מרים בר נתן
 
לבורנטית
ויקטוריה לוזקין
 
 
ייעוץ
 
 
 איפרגן מרים
 miriamifergan1@gmail.com
 
 גלעד מירה
 mira.gt@gmail.com
 
 סיורדיה ברטה
 bertasi@bezeqint.net
 
צוות המורים
 
אנגלית
רכזת
 מיבר גולדברג שרון
 sharong1@012.net.il
 
 קדם לורן
 laurensk@zahav.net.il
 
 דמתי ענהאל
 anaelledamti@yahoo.com
 
 סרי רות
 starksery@gmail.com
 
 עקל מרים
 mariam.akil85@gmail.com
 
שטיינקולר מרים
miriamshtainkoler@gmail.com
 
 טל תמר
 tammytal@013.net
 
 צימבליסטה ריטר דקלה
 diklaritter@gmail.com
 
 קיזלר קרן
 kerenperl@hotmail.com
 
מתמטיקה
רכזת
 קינן עדנה
 ednakenan@walla.com
 
 בסקין שלומית
 k_kiril1@hotmail.com
 
 דובדבני מיכל
 duvdeva@netvision.net.il
 
 דוחובני אלה
 allad@013.net
 
 ווזניאק סבטלנה
 miroslav@netvision.net.il
 
 בקר זאב
 zeev@becker.co.il
 
 למזה נטשה
 nlemze@walla.com
 
 ווייס ריבקינד מרגלית
 margawe@gmail.com
 
 כורי קסימוב דנה
 curi@bezeqint.net
 
 לביא איילת
 ayeletlav1@hotmail.com
 
 שטרן ליאת
 
 
 ספיר פרזנטה רונית
 rsapir1@gmail.com
 
חינוך גופני
 
 ברקן דגנית
 dganitbarkan@gmail.com
רכז חינוך גופני כפרי
 אברהם אייל
 eyalorit68@walla.com
 
 ממן ליאור
 liormaman_1@walla.com
 
אזרחות
 
 אבגיא סגלית
 yasig@qos.net.il
 
 פררה דורית
 dorit.ferrera@gmail.com
 
הסטוריה
רכזת
 בן ברוך יוכי
 b_golan@zahav.net.il
 
 גרינברג בוריס
 Boris_greenberg@walla.co.il
 
 דגן ליבוביץ תיקי
 tikidl@actcom.co.il
 
 שטרנברג איתמר
 sty46@zahav.net.il
 
 מלינה שרה
 saramalina@walla.com
 
הנחלת הלשון
רכזת
 טסלר רותי
 ruthybt@walla.com
 
 הולאן יעל
 yaelholan@gmail.com
 
 אשל רן
 raneshell@gmail.com
 
 חביב הילה
 hilahaviv@gmail.com
 
 נפתלי בלה ענב
 einav_noa@walla.co.il
 
 דיין שרי
 fizki@walla.com
 
 צור נחמה
 nehama081@walla.co.il
 
 שפירא עופרה
 arielsh@vmail.co.il
 
 שפירא רחל
 emo-sh@zahav.net.il
 
 בר נוי זמירה
 
 
 חנוך דבורה
 dvorachanoch@gmail.com
 
 שפירא ירום
 
 
תנ"ך
רכזת
 וגנר פריד זהבה
 zehavayel@s-h.org.il
 
 שטרית גבריאל
 shetrit1@bezeqint.net
 
 אלמוג יעל
 
 
גאוגרפיה
 
 לזראה עידית
 idit_lazra@walla.com
 
 
ספרות
 
 אלוף רותי
 ruthialoof@gmail.com
 
פיסיקה
רכזת
 פוטשניק לודמילה
 ludpk57@yahoo.com
 
 גורודצקי פסח
 
 
 ארטמן יואב
 artman@sdot-yam.org.il
 
 ששון ראובן
 sreuven@netvision.net.il
מחשבים
רכזת
קופרמן אורית
 oritcop@gmail.com
 
 אליאס נימר
 eliastig1@yahoo.com
 
 בן ישי דן
 
כימיה
 
 אורגד יגאל
 yigorg@gmail.com
 
ביוליגיה
 
 כהן שמואל
 samuelc@bezeqint.net
 
 פורת שלמה
 shlomo.porat@gmail.com
 
 שרבן נטלי
 snatalister@gmail.com
 
 רייף אסנת
 osnatraif@gmail.com
 
חקלאות
 
 כהן שמואל
 samuelc@bezeqint.net
 
 מאירס סילביה
 silvy.myers@gmail.com
 
מדעים
 
 מאירס סילביה
 silvy.myers@gmail.com
 
 מגד עדי
 adianili1964@gmail.com
 
 פרן רביד
 ravid.faran@gmail.com
 
 
מדעי המידע
 
 גאלי יעל
 yaely_1200@walla.co.il
 
מוסיקה
 
 פלדמן בוריס
 rina_ben@netvision.net.il
 
 אשכנזי ערן
 eran.ashkenazi@gmail.com
 
 ארשטיין מרינה
 ramvel@walla.com
ערבית
 
 גמאל טליעה
 aiman-taleaa-j@hotmail.com
 
 מחאמיד ח'אלד
 khaled04@walla.com
 
רוסית
 
קיטייב ליובוב
 
 
 
ביולוגיה
תיאור המגמה:
הביולוגיה נמצאת בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות. תלמידי מגמת הביולוגיה, ירכשו ידע בסיסי, ילמדו על החידושים המדעיים בתחום, יפתחו כישורי חשיבה וניתוח ויתמודדו עם שאלות ערכיות.
 
חקלאות
תיאור המגמה:
מקצוע הלימוד מדעי החקלאות הוא מקצוע רב תחומי, המביא לידי ביטוי, את הידע המדעי, מחקרי והטכנולוגי הרב שהצטבר בארץ ובעולם . 
מקצוע “מדעי החקלאות” הוא מקצוע ערכי, מדעי ומחקרי העוסק בהקניית ערכים הקשורים לעבודת האדמה, רווחת בעלי חיים, עבודת צוות ואחריות, טיפוח לחינוך אסתטי ועוד. במהלך השנים האחרונות, מיצבנו את לימודי החקלאות במרכז תוכנית הלימודים הבית-ספרית, הן בחטיבת-הביניים והן בחטיבה העליונה, זאת תוך מתן דגש על ההתמחות בתחום החקלאות האורגנית וכן פיתוח סקרנות ואוריינות מדעית- חקלאית-סביבתית. 
 
כימיה
תיאור המגמה:
הכימיה היא מדע העוסק במבנה החומרים שסביבנו, בתכונותיהם, בתגובות ביניהם ובהשפעותיהם. הוראת הכימיה עפ”י תוכנית הלימודים החדשה, מאפשרת לתלמידים להיחשף לשיטת המחקר המדעית, לרכוש מיומנויות חקר ולהתנסות בעבודה בצוותים. הלמידה של הכימיה נעשית מתוך הקשר ובכך מתאפשרת הבנה עמוקה והקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. 
“אצילותו של האדם נעוצה בהשתלטותו על החומר. להכניע את החומר פירושו להבינו, והבנת החומר הכרחית כדי להבין את היקום ואת עצמנו: לפיכך, הטבלה המחזורית של מנדליב היא בעצם שירה, ויש בה אפילו חרוזים, היא הגשר בין עולם המילים לעולם הדברים.”
מתוך: “הטבלה המחזורית”, פרימו לוי
 
מדעי המחשב והנדסת תוכנה
מטרת הלימודים:
להכיר מושגי יסוד במדעי המחשב וכן את עקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות. התכנית מקנה ללומדים יכולת חשיבה אלגוריתמית, מיומנויות לניתוח ופתרון אלגוריתמי של בעיות, וכן מושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות. ניתן לאפיין את מדעי המחשב כמעין שפה המשמשת לתיאור פורמלי של תהליכים, לייצוג ידע ולפתרון בעיות. הלימודים משלבים גם מרכיב מערכתי, הבא לידי ביטוי בכתיבת תכניות מחשב. הלומדים ברמה מוגברת, עוסקים גם בעיצוב מערכות תכנה. בסיום לימודיהם, זכאים התלמידים לתעודת בגרות וכן לתעודה טכנולוגית.         
 
מערכות מידע וידע
תיאור המגמה:
תחום מערכות המידע הינו תחום מקצועי חדש יחסית אשר התפתח מאד בשנים האחרונות ונמצא כיום במרכז הצמיחה הכלכלית. יכולת התפקוד של הארגונים במשק תלויה בפעולה תקינה של מערכות וטכנולוגיות המידע על מגוון סוגיהן. 
מערכות וטכנולוגיות אלו מנוהלות ומתוחזקות על ידי מומחים, מהם נדרש ידע רב בתחומים הקשורים למדעי המחשב ומערכות המידע מצד אחד ובמדעי הניהול והארגון מצד שני. התוכנית מכשירה את הדור הבא אשר יעניק מענה לדרישות המתגברות והולכות בתחום מערכות המידע וימלא תפקידים הדורשים יכולת לייצג את צרכי המידע של משתמשים שונים בארגון, לנתח ולהגדיר דרישות תוך שימוש בשיטות ובמודלים מתאימים, לנהל את תהליך פיתוח המערכות, להטמיע אותן בארגונים ולנהל אותן באופן שוטף וכן לסייע למנהלים  בדרגים השונים למצוא ולאחזר מידע ולהשתמש במידע באופן מועיל וביעילות.
תוכנית לימודים העוסקת בניהול הידע בארגונים. במסגרת לימודיו ירכוש התלמיד מיומנויות של ארגון, ניהול ויצירת ידע מתוך מאגרי מידע, תוך שימוש בכלים מתקדמים לניהול מידע. 
 
עבודות גמר
מטרת הלימודים:
בשנים האחרונות עולה מחדש העניין שמגלים תלמידים בביצוע משימה ארוכת טווח – חקר של תחום המזכה אותם ב- 5 יחידות לבגרות. משימה זו מוכרת במשרד החינוך בשם ‘עבודות גמר’. התלמידים יכולים לבחור נושא ממגוון תחומים: מדעים, מדעי החברה, היסטוריה שפה ועוד. עם זאת, אנו ממליצים לתלמידינו לערוך את עבודתם באחד מתחומי החקלאות, הן בשל זמינות המשק המחקרי בכפר והן בשל קשרי הגומלין שיש לנו עם מכוני מחקר מדעיים ותעשייה בתחום החקלאות הימית. ‏עבודת הגמר מזמנת לתלמידים אפשרות לבטא עניין אישי וכן להעמיק בנושאים הנמצאים על סדר היום של האקדמיה.  הבוחרים במסלול זה, נדרשים למוטיבציה גבוהה, בגרות ואחריות. בדרך של חקר, מרחיבים התלמידים את הידע האישי, מתנסים בהובלת תהליך ארוך טווח וכן תורמים ליצירת הידע בתחום הנחקר.
 
ערבית
סיבות טובות ללמוד ערבית:
 • ידע שפה זרה נוספת - יתרון לחיים
 • פתח להבנת תרבות, פולקלור ומנהגים
 • מיקום גיאוגרפי “אנחנו פה במזרח התיכון”
 • גשר לקשר עם שכנינו הערבים
 • העמקת ההבנה לתהליכים גאו-פוליטיים באזורנו
 • יתרון בשילוב השפה בכל מקצוע שתבחרו: עסקים, תקשורת, בטחון, פרסום, תיירות, הייטק וכו’
 • לימוד השפה ברמה של 5 יח”ל, מקנה ‘בונוס’ במוסדות להשכלה גבוהה
 • למתאימים- שרות מאתגר, מעניין וחוויתי בחיל המודיעין
פיסיקה
מטרת הלימודים:
הפיזיקה היא אחת מאבני היסוד של ענפי המדע והטכנולוגיה ומכאן שהיא גם המפתח להבנת העולם בו אנחנו חיים. פיזיקה הוא מקצוע תשתית, הפותח צוהר לתחומי עיסוק רבים כגון: 
 • תקשורת והעברת נתונים: סיבים אופטיים, לוויינים, לייזרים, תקשורת סלולרית.
 • תעשייה עתירת ידע (היי-טק): מזעור, אלקטרוניקה, אכסון מידע.
 • תעשייה רפואית: שימוש מגוון בקרינה לסוגיה, לצילום, בדיקות הדמיה (MRI, אולטרסאונד) וניתוחי לייזר.
 • תעשיית הכימיה והנדסת חומרים: חומרים מורכבים למטוסים, חלליות, ספורט.
 • תחומי קיימות והגנת הסביבה: מניעת זיהום אוויר, אקוסטיקה, מיפוי אוקיאנוסים, חיפושי נפט ועוד...
לימודים אקדמיים בשפיה
אקדמיה בתיכון:
האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך, יוזם ומפעיל את תכנית “אקדמיה בתיכון”. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי. לידיעתכם, בשנה זו נרשמו לתכנית 12 תלמידים מבית-הספר, 4 מהם בכיתה ט’. אלו יחלו ללמוד כבר בסמסטר הקרוב. במסגרת התכנית ניתן יהיה, במקצועות מסוימים, כבר באמצע כיתה י”א,  להמיר למידה בביה”ס והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם. הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה (או”פ) ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובנקודות זכות אקדמיות לקראת תואר ראשון. זאת ועוד - לכל ציון בקורס אקדמי, יתווספו 8 נקודות לחישוב הציון הסופי בתעודת הבגרות של התלמיד/סטודנט. המרת הלמידה וההיבחנות בבחינות הבגרות תתאפשר בתחומי הדעת הבאים: אזרחות, ספרות, היסטוריה, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מתמטיקה ומדעי המחשב.
לא ניתן לסיים את התואר הראשון במלואו במהלך התיכון, אלא חצי תואר לכל היותר.
 
 
מוטו האגודה הוא "המצוינות היא מידת הרצון, השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה והשמים הם הגבול". העמותה מקיימת מכינה לתלמידים הנכנסים לבית ספר של העמותה, המכינה מתקיימת בקיץ לפני התחלת חטיבת הביניים. בין בתי הספר המשתייכים לעמותה נערכת תחרות (המכונה "אולימפיאדה"), במתמטיקה ופיזיקה. נערך מבחן בו נבחנים כל התלמידים של העמותה והתלמידים שהצליחו במבחן זה עולים לשלב הבא של התחרות, שם יש מבחן נוסף ברמה יותר גבוהה.
העמותה פועלת בשיתוף עם תוכנית עתידים ומארגנת לתלמידי החטיבה העליונה ימי עיון באוניברסיטאות וימי כיף נוספים.
 
מטרת התוכנית:
 1. העלאת רמתם של בוגרי מערכת החינוך במישור האישי, והתנהגותי, במישור החברתי ובמישור הקוגניטיבי בדגש על מדעים וטכנולוגיה.
 2. הקטנת הפערים הלימודיים באוכלוסיית התלמידים על ידי התכוונות לצרכיהם, לכישוריהם ולסגנונות הלמידה של המצטיינים וכנ"ל לגבי הבינוניים והמתקשים תוך תמיכה וחניכה של התלמידים, אלה באלה.
 3. העלאת אחוז בוגרי מערכת החינוך העל יסודית, שהתמחו במתמטיקה ובמדעי הטבע והטכנולוגיה. 
 4. הפיכת מקצוע המתמטיקה לשפה נגישה ושימושית יותר לאוכלוסיית תלמידים רחבה יותר.
 5. העלאת איכות ההוראה באמצעות:
 6. בחירה קפדנית של סגל ההוראה בדגש על הכשרה אקדמית הולמת בתחום הדיסציפלינארי מחד, וכישורי הוראה ותקשורת בין אישית מאידך.
 7. טיפוח מצוינות וחדשנות אצל צוותי ההוראה ובניית מערכת תמיכה וליווי מתאימה לצרכים אלה.
 8. פיתוח תוכניות לימוד וחומרי למידה, הנשענים על תוכנית הלימודים המחייבת, בתוספת העשרה והעמקה הן בתחום המיומנויות הקוגניטיביות והמעשיות.
 9. ברמת הלומד: טיפוח תחושת מסוגלות בכל תלמיד- פיתוח היכולת להתגייס למשימות קשות ולהתמודד אתן. היכולת לדבוק במשימות המזמנות קשיים או חווית כשלון,והיכולת לראות בהן אתגר. 
 10. העלאת רמת ההישגים האישיים של הלומד ואיכות תעודת הבגרות שלו, קרי רמה מוגברת של מתמטיקה ומקצועות מדעיים וטכנולוגיים.
 11. הכשרת הלומד והכנתו לקראת השתלבות ותרומה לחברה הישראלית, בדגש על מדע וטכנולוגיה, מחויבות ותרומה לחברה.

 שיטת העבודה מבוססת ע"י יצירת מעטפת תומכת, לימוד בקבוצות מצומצמות, תרגול רב, שיקום הביטחון העצמי וההערכה העצמית של התלמיד. ראשיתה של התוכנית בבית ספרנו הייתה בתשס"ב. בשנה זו ערכנו מבצע מתמטיקה לתלמידי הפרויקט. מאחר וכל התלמידים הצליחו, אושר לנו לפתוח בתשס"ג כיתת "אמץ" לתלמידי כיתות י'. כיתה זו ניגשה באותה שנה למבחן בגרות של שלש יחידות במתמטיקה ועברה אותו בהצלחה של כ 95%!!!. 

ביה"ס והתלמידים ראו בתוכנית מנוף לקידום היכולות הלימודיות, להעלאת הדימוי העצמי, ולמתן הזדמנויות אחרונה לתלמידים שחוו עד עתה רק כישלונות. בשל כך, אנו ממשיכים להפעיל את הפרויקט על פי תפיסה זאת (אמנם במסגרת תקציבית מצומצמת לצערנו), בתקווה שיחול שינוי ושוב נוכל להפעיל את התכנית במתכונתה המורחבת.

 רק למען סבר אוזן, להלן תוצאות בחינות הבגרות במב"ר בשלוש השנים שקדמו לתשס"ד (עליה אין לנו נתונים סופיים):
 
שנה % זכאות
תשס"א 48
תשס"ב 57
תשס"ג 71
תשס"ד 72
 
היש הוכחה טובה מזה שזו הדרך הנכונה??
החג התאריך הערות
ראש השנה ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז, 4-2  באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016.  
יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ז, 12-11 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016.  
חג הסוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ז,  16 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016.  
חג הסיגד* יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016. חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכה מיום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז, 26 בדצמבר 2016, עד יום ראשון, ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017 הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017.  
ט"ו בשבט יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז, 11 בפברואר 2017.  
פורים הימים ראשון ושני, י"ד ו-ט"ו באדר התשע"ז, 13-12 במרס 2017. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017.  
פסח מיום ראשון, ו' בניסן התשע"ז, 2 באפריל 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל  2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ז, 19 באפריל  2017.  
יום העצמאות יום שלישי, ו' באייר התשע"ז, 2 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ז, 3 במאי 2017. יום העצמאות נדחה.
ל"ג בעומר יום ראשון, י"ח באייר התשע"ז, 14 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017.  
 יום ירושלים יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז, 24 במאי 2017. יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועות ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ז, 30 במאי עד 1 ביוני 2017. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017.  

 

 

10:30 – 9:45
שיעור 3
 
11:15 – 10:30
שיעור 4
 
11:30 – 11:15
הפסקה
 
12:15 – 11:30
שיעור 5
 
13:00 – 12:15
שיעור 6
הפסקת צהריים 1
13:45 – 13:00
שיעור 7
הפסקת צהריים 2
14:30 – 13:45
שיעור 8
 
15:15 – 14:30
שיעור 9
 
מסלול :
רח' ברקת,
רח' ספיר בתחילת הרחוב,
רח' ספיר בהמשך הרחוב,
כיכר השמורה,
דרך שרה פינת אף על פי כן,
אף על פי כן פינת מולדת,
מול היקב - רח' סטרומה - פינת מצדה,
תחנה ליד מכבי אש,
תחנת אוטובוס מול נוה רמז,
תחנה ליד קופ"ח,
כניסה לרח' ברק,
חלומות זכרון - רח' החסידה 2 תחנות,
שפיה
 
אוטובוס מס' 3 - הקו יחל את מסלול הנסיעה בשעה 7:20
 
מסלול:
רח' המייסדים - מול בית המרקחת,
תחנה ליד בי"ס יעבץ,
דרך פינלס (בתחנה המסודרת),
בי"ס החורש,
רח' קרן היסוד פינת עציון,
רח' יאיר פינת יגאל אלון,
רח' יפה נוף,
צה"ל - פינת ההגנה,
שד' נילי - פינת אצ"ל,
בי"ס נילי,
רח' הרצל פינת יעבץ, היפרנטו - ליד הספריה,
שפיה
 
אוטובוס מס' 4 - הקו יחל את מסלול הנסיעה בשעה 7:20
 
מסלול:
מעיין צבי בתחנת האוטובוס,
הגדעונים - ליד תיבות הדואר,
הגדעונים פינת השומר,
השומר - פינת העצמאות,
השיטה מול גן הילדים,
השיטה פינת החיטה,
החיטה ליד ת.ד,
שפיה.

 

אור עקיבא
אוטובוס מס' 5 - הקו יחל את מסלול הנסיעה בשעה 7:10
 
מסלול: ככר הרופא פינת הרימון,
רח' הרימון פינת רח' התאנה,
רח' התמר - בתחנת האוטובוס,
רח' הגפן,
תחנת אוטובוס ליד קניון אורות,
לבנימינה דרך צומת ברניצקי,
רח' הברוש,
כניסה לבנימינה – ככר רוטרי,
כיכר העיזים,
רח' העצמאות ליד גן מאיר,
החרצית פינת הלוטם,
שפיה
 
אוטובוס מס' 6 - הקו יחל את מסלול הנסיעה בשעה 7:00
 
מסלול:
כיכר בקיסריה,
שד' ירושלים פינת יהודה הלוי,
שד' ירושלים פינת דוד אלעזר,
שד' ירושלים פינת אבן גבירול,
רח' שז"ר ליד מגרש הכדורסל,
שד' דוד המלך (תחנה אחת) + רח' הברוש,
בנימינה מול הרכבת,
ליד הפלאפל בבנימינה,
בנימינה תחנה אחרי בית המרקחת,
בנימינה תחנה אחרונה לפני השוני,
שפיה
 
יוקנעם
אוטובוס מס' 7 - הקו יחל את מסלול הנסיעה בשעה 6:50
6:50 - מושבה יקנעם
6:53 – רח' החרצית
6:58 – רח' אלונים
7:00 – רח' הדודאים
7:05 – רח' הערבה
7:08 – גבעת הכלניות
7:12 – רח' הירדן(תחנה 1)
7:14 – רח' הירדן(תחנה 2)
7:16 – רח' הירדן(תחנה 3)
7:18 – רח' הירדן(תחנה 4)
7:20 – רח' החרמון (תחנה 1)
7:21 – רח' החרמון (תחנה 2)
7:23 – רח' יער אודם
7:25 – כביש רבין
7:30 – מחלף אליקים
7:35 – בת שלמה
7:50 – שפיה
 
ישובי חוף הכרמל (1)
 
עתלית
עין כרמל
גבע כרמל
הבונים
מגדים
לשפיה
 
ישובי חוף הכרמל (2)
 
כרם מהר"ל
עופר
לשפיה
ישובי חוף הכרמל (3)
צרופה
עין איילה
לשפיה
 
 
קציר-פרדס חנה
 
גבעה מערבית
כרכור – ככר המייסדים בתחנה ליד ביה"ס
פ.חנה - תחנה מרכזית
רח' המסילה כיכר האליפסה
מתנ"ס פרדס חנה
בית חנניה - תחנה ליד בית העם
בית חנניה - בהרחבה רח' אלמוג (ליד גן שעשועים)
לשפיה
 
גבעת עדה
 
גבעת עדה - ככר של המכולת
גבעת עדה – הליבנה פינת הרימון/מעלה הצבר
גבעת עדה – ככר השקד פינת הגפן
האגס פינת רח' חי
הרחבה ותיקה אורנים פינת ארזים
לשפיה
 
שימו לב יתכנו שינויים קלים בשעת הגעת ההסעות עקב עומסים בכבישים ואיחורים של חברת ההסעות.
על כל בעיה בנושא ההסעות ניתן לפנות לפזית מזכירת בה"ס
 
נסיעה טובה ובטוחה !
6.ערבית - 7.3 ( בוחן קריאה ) , 25.4
7.כימיה- 10.4
8.מדע וטכנולוגיה- 22.4 ( מיצ"ב חיצוני )
9.היסטוריה- 6.5 + עבודה
10.עברית - 23.5 ( מיצ"ב פנימי )
11.פיזיקה- 3.6 ( מבחן עתודה של משרד חינוך )

בתרבות ישראל ומורשת- יינתנו משימות הערכה חלופיות. 

כיתה ח'2
12/2 אנגלית
 
13/2 ספרות

2/17 מתמטיקה
28/2 תנ"ך
3/3 ביולוגיה
6/3 היסטוריה
10/3 מתמטיקה
12/3 מיצב חיצוני באנגלית
4/4 דוח קריאה באנגלית
14/4 מתמטיקה
22/4 מבחן מיצ"ב בפיזיקה מבחן של משרד החינוך
מ-20 עד-25.05.2013 מבחן משווה ( של מופת)
21/5 אנגלית
6/6מתמטיקה
03.06.2013 עתודה מדעית ( של משרד החינוך)
כיתה ט'2
 
אנגלית - 7/2/13
מתמטיקה - 12/2/13
פיסיקה - 26/2/13
תנ"ך - 28/2/13
ביולוגיה - 6/3/13
ספרות - 11/3/13
אנגלית - 4/4/13
מתמטיקה - 9/4/13
מתמטיקה - 7/5/13
אנגלית - 9/5/13
מתמטיקה - 4/6/13
 
מקצוע
מורה
תאריך
יום
ערבית
טליעה
7.3.13
ה
אנגלית
קרן
12.2.13
5.313 יומן קריאה
8.4.13 מבחן על יומן הקריאה
9.4.13 מבחן
28.5.13
ג'
מתמטיקה
רונית
4.2.13
4.3.13
22.4.13
27.5.13
ב'
מורשת
אורלי
 
תינתן משימת הערכה
פיזיקה
יואב
27.5.13 (עתודה מדעית)
20-25/5 מבחן משווה בפיזיקה - מופת
 
הבנת הנקרא
אורלי
10.4.13
ב או ד
היסטוריה
שרה
28.2.13
2.5.13
ה
ספרות
שרי
26.2.13
ג
ביולוגיה
שלמה
24.4.13
ד
גיאוגרפיה
עידית
6.5.13
ב
תנ"ך
יעל
10.2.13
12.5.13
א
מדעי המחשב
זאב
3.6.13
 
 

כיתה י'5

3.3- לשון
12.3- ביוטכנולוגיה/מדעי המחשב/ מדעי המידע
4.4- מדעי המידע
8.4 - מתמטיקה
10.4 – אנגלית
12.4- מתכונת בערבית
23.4- ביולוגיה/פיזיקה
24.4- מתכונת בערבית
2.5- מתכונת בהיסטוריה
5.5- בגרות בערבית
7.5- מתכונת מדעי המחשב
8.5- אנגלית
13.5- מתכונת במתמטיקה
19.5- כימיה
21.5- בגרות במתמטיקה
23.5- מתכונת בהיסטוריה
28.5- בגרות במדעי המחשב
3.6- מתכונת בלשון
10.6- בגרות בהיסטוריה
16.6- בגרות בלשון
                                                      

כיתה  י6:

הסטוריה: 18.2

לשון: 3.3

ביוטכנולוגיה/ מדעי מחשב/ מדעי המידע: 12.3

מתמטיקה: 9.4

ביולוגיה/ פיזיקה: 23.4

אנגלית: 1.5

מתכונת מדעי המחשב: 7.5

מתמטיקה: 13.5

כימיה: 19.5

 

 

תגבורים פסח
    15-מרץ 17-מרץ 18-מרץ 19-מרץ 20-מרץ 21-מרץ 22-מרץ
כיתות   יום שישי יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
משק 1 בוקר 8:30-12:00   יב 3 נטלי יב 1-3 אסנת יב 1-3 אסנת יב 1-3 אסנת יב 5 אורלי    
  צהרים 12:45 - 16:00   יב 1-3 גבי יב 1-3 גבי יב מופת + תלמידיב7 דקלה יב מופת פסח    
קראוון יב7 בוקר 8:30-12:00   יב 7 לודמילה יב 7 שלמה יב 7 שלמה יב7 שלמה י5 יוכי יא סינית יא סינית
  צהרים 12:45 - 16:00   יב 7 דורית יב 7 דורית יב מופת + 2 מיב1-3שרון י5 יוכי יא סינית  
ספריה 1 בוקר 8:30-12:00   יא מופת מיכל יא מופת מיכל יא מופת מיכל יא מופת מיכל יא6+ יב1-3 איתמר    
  צהרים 12:45 - 16:00   יא מופת זאב יא מופת זאב יא6+ יב1-3 איתמר      
ספריה 2 בוקר 8:30-12:00   יא מופת נטשה יא מופת נטשה יא מופת נטשה יא מופת נטשה י6 שרה    
  צהרים 12:45 - 16:00     יב מופת פסח   י6 שרה    
קראוון י7 בוקר י7 שלומית יב 1-3 שמואל יב 1-3 שמואל יב 1-3 שמואל      
                 
קראוון י בוקר י7 יעל  י זאב י זאב        
                 
קראוון יא בוקר יא7 עדנה
     
ח. מתמטיקה בוקר יא 7 אירנה הערות: ביום ראשון יב 1-3 ויב 7 יתחילו ללמוד בשעה 10:00
י7 ביום חמישי 14/3 15:00-19:00 רוסית עם לובה