big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

יזכור

שמעון עודי 1950-1931

נולד בתימן. 

עלה לארץ בשנת 1944. 

היה כבן 13-14 שנה כשנתקבל לכפר הילדים שפיה, שם סיים את לימודיו הכלליים והחקלאיים. 

יחד עם קבוצת חברים יצא להכשרה נוספת במשק תל יוסף. 

היה רועה-צאן והתעניין מאוד בטבע בכלל ובבעלי-חיים בפרט. 

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

בר גיורא אנגלברג 1948- 1923

נולד ברומניה.

עלה לארץ בשנת 1938 ולמד בשפיה במסגרת "עליית הנוער".

בשנת 1940 התייתם מאימו.

יצא בשליחות צבאית חשובה לצרפת ובתאונת מטוס בקרבת רומא קיפח את חייו יחד עם כל הנוסעים.

בר-גיורא התחנך בכפר הילדים "שפיה", היה חבר בקבוצת ניצנים ובכפר גליקסון, השתקע בתל-אביב והיה למכונאי מומחה. 

נפתלי שלומוביץ' 1948- 1929

נולד בירושלים.

בילדותו התחנך בכפר הילדים שפיה, משם עבר לחברת-הנוער בתל יוסף ובשנת הלימודים האחרונה חזר אל אימו, לעזור לה בכלכלת ביתה.

נפתלי עבד בבניין ובבית- חרושת עד אשר התגייס לפלמ"ח ועבר לעין השופט.

לקריאת העידוד של חבריו שלא יכלו לגשת אליו כשנפצע עוד הספיק לענות: "אין דבר, יהיה טוב" - ומת.

נקבר בנחלת יצחק.

שמעון שלמה עודי 1948- 1930

נולד בתימן.

בן 14 עלה כחלוץ המשפחה מעדן לארץ- ישראל.

בתימן התחנך ב"ישיבה", ובארץ במוסד החינוכי לילדים בשפיה.

שלום התמחה בעבודה חקלאית, עבד כפועל בפרדס ואת כספו שלח לאמו ולאחיו שנשארו בעדן, מצפים לעלייה.

שלום אהב ספר וכתיבה, שאף להשתלמות, היה תמיד נקי ומסודר, חבר טוב ונאמן.

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי ברעננה.