big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

יזכור

אברהם מרדכי 1967- 1949

נולד בעירק.

עלה לארץ בשנת 1951. למד בבית-ספר יסודי במוסד עירוני לילדים שבהוד-השרון - ושם סיים את לימודיו היסודיים. 

לאחר-מכן למד במשך שלוש שנים לימודים תיכוניים בכפר הנוער מאיר שפיה. 

אהב קריאת ספרים בייחוד ספרי-מדע. 

נפל כאשר התנדב לצאת לסיור לפעולה מיוחדת. 

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בבארי ולאחר זמן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית שאול.

גדליהו קרני 1947- 1929

נולד בתל אביב.

סיים את בית-הספר היסודי "לדוגמא" בתל-אביב ועבר לכפר הילדים מאיר שפיה והיה בין מסיימי מחזור כ"א. 

בהיותו במאיר שפיה הצטרף לגדנ"ע. 

כספורטאי מעולה הביא תעודות הצטיינות לכפר, היה קשור למקום הזה והתעניין בו גם לאחר שיצא אותו. 

נפל בקרב על בן שמן הנצורה והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. 

בכפר הילדים מאיר שפיה ניטעה חורשה לזכרו - "חורשת גדליהו".

יהודה שפייר 1948- 1931

נולד ביגוסלביה.

עלה ארצה ב-1933. 

בארץ סיים בית-ספר יסודי והחל לעבוד כצורף-זהב, כמו אחיו הגדול ממנו, כדי לתמוך באימו. 

נפל, ביום י"א בתמוז תש"ח והוא אך בן 17. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

שלמה קיבוביץ' 1948- 1923

נולד ברחובות, צאצא למשפחה ממייסדי המושבה.

כדור פגע ברקתו והמיתו. גופתו נשארה זמן-מה בידי האויב.
 
כעבור שבוע הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי ברחובות.

בהיותו בן שלוש נתייתם מאביו. שלמה למד בבית-הספר במושבה ובכפר הילדים מאיר שפיה, ואחר-כך הצטרף להכשרת "הנוער-העובד" בשפיים ובאפיקים.

נפל בעת שהותקפה שיירתו ליד שער הנגב. השיירה עברה והוא נשאר כמאסף.