big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

יזכור

אברהם כבאז 1950- 1924

נולד בסוריה.

בשנת 1941 העפיל לארץ דרך הגבול הסורי. 

תחילה ישב באפיקים ומשם עבר לחברת-הנוער בשפיה. 

עם פרוץ מלחמת-העצמאות היה אחד מראשוני המתנדבים לשירות עוד לפני היקראו לכך. 

נפל כאשר נפגע מכדור ממטוסי האויב בשעה שיצא מעמדתו הקדמית לבקש מים בשביל חבריו, שסבלו מרעב ומצמא בגלל ההתקפה הממושכת של האויב.

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.