big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

טקס יום הזיכרון

ב-27/10 נערך בבית-הספר טקס יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. את הטקס המרגש, הכינו תלמידי כיתות י-6, י-5, בראשות מחנכת הכתה - ליאת שטרן ובסיוע הרכזת החברתית והמורים למוסיקה. הטקס השנה, היה בסימן 'סובלנות' וזהו חלק מפרויקט המעורבות החברתית שמיישמים התלמידים. בנוסף, הם גם עורכים פעילות, שהכינו בנושא, בכיתות השונות. במקביל לנ"ל, עמל צוות המורים החיילים שבכפר, על הקמת סביבת למידה פעילה בנושא ה'גזענות'. בפעילות זו כבר השתתפו עד כה תלמידים רבים.