big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

גידולי שדה

גידולי שדה (גד"ש)

תחום גידולי השדה כולל 460 דונם של גידולים חקלאיים. 

סוגי הגידולים : חיטה, כותנה , עגבניות לתעשייה, אבטיחים, חמניות ועוד.

השקעות שנעשו:
  1.  השכרת שטח בגד"ש למ.ע.צ.
 
 
  1.  שילוב גידולים נוספים בגד"ש.
השקעות עתידיות:
 
  • המשך גידולים בגד"ש ע"פ כדאיות כלכלית
  • התחברות למים מושבים.
  • בדיקת מליחות המים בבאר.
  • בדיקות קרקע מקיפות
  • שיפוץ מתחם משרדי הגד"ש.