big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

קייצת ברפת

15 נערים ונערות נכנסו לחבורת הרפתנים המובחרת של כפר הנוער מאיר שפיה - דור העתיד!
אנו שמחים להודיעכם שילדכם נמצא מתאים לקייצת הרפתנים הצעירים של כפר הנוער מאיר שפיה, לקייצת נבחרו ילדים שגילו מנהיגות, יכולת עבודה בתנאי לחץ והתמדה.

מה זה כולל:
לינה בתנאי הפנימייה  
למידה מעמיקה אודות הפרה ותעשיית החלב
לומדים בידיים – חליבות כל יום!
יציאה לסיור מרתק שעוסק כולו בענף הרפת
סדנאות על מנהיגות, גישור וחשיבה לטווח רחוק.
ובעיקר כיף לא נורמלי!
רפתן שמסיים בהצלחה את הקייצת מוכשר להיות רפתן במסלול חדש וייחודי ונדרש:
להגיע לחליבה ברפת מעבר לזמן הלימודים 1 לשבועיים
להשתתף באופן פעיל ויוזם בשבוע העבודה הכיתתי בענף הרפת
לגלות משמעת עבודה ולקיחת אחריות

זה המכתב שנשלח להורי התלמידים שהתקבלו לקייצת ברפת. 
מאחלים להם בהצלחה!